วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช


เจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช


วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ขั้นบรมวรมหาวิหาร 

มีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพาน เมืองต่างๆ ในชมพูทวีป ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเคารพบูชา ซึ่งเมืองทนธบุรีได้พระทันตธาตุเก็บไว้บูชา ต่อมากษัตริย์เมืองอื่นยกทัพมาขอแบ่งพระทันตธาตุ  กษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเกรงว่าจะรักษาเมืองไม่ได้ จึงให้พระนางเหมชาลาและเจ้าชายธนกุมารอัญเชิญลงเรือหนีไปลังกา แต่เรือกำปั่นได้ถูกพายุพัดเรือแตก น้ำซัดทั้งสองพระองค์ มา ณ หาดทรายแก้ว  เจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลาและบาดู (แปลวา นักบวช) ชาวลังกา นำพระทันตธาตุส่วนหนึ่งเก็บประดิษฐานไว้ในเจดีย์องค์เล็กๆ มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 854 และอีกส่วนหนึ่งพระนางเหมชาลาและเจ้าชายธนกุมารได้อัญเชิญกลับไปลังกา


ต่อมาเมื่อ พ.ศ.  1093  ในสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  (พระเจ้าจันทรภานุ) สร้างเมืองนครศรีธรรมราช  ได้ทรงสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นทรงศาญจิ
และในปี พ.ศ. 1770  พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้มีการนิมนต์พระภิกษุชาวลังกามาตั้งคณะสงฆ์และบูรณะพระบรมธาตุเป็นเจดีย์แบบทรงลังกา  พระสถูปเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ หรือ โอคว่ำ ถัดขึ้นไปมีฐานสี่เหลี่ยมรองรับส่วนยอด เสาที่อยู่แต่ละด้านของฐานมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดับอยู่ 4 ด้าน ส่วนเสาแต่ละมุมของฐานมีรูปปั้นพระสาวรกเดินจงกรมติดประจำเสา ทั้ง  4 มุม  ส่วนถัดขึ้นไปของยอดนี้มีปล้องไฉน   52  ปล้อง  แล้วมีบัวคว่ำบัวหงายรับปลียอดซึ่งหุ้มด้วยทองคำแผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้ น้ำหนัก 800 ชั่ง (960 กิโลกรัม) สูง 6 ศอก (2 เมตร) 1 วา(0.50  เมตร)  รอบพระสถูปมีลานประทักษิณ  และมีเจดีย์ประดิษฐาน 158 องค์ รอบองค์พระมหาธาตุ

เมื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เสร็จจะมีงานพีธีสมโภชพระบรมธาตุ ที่ชายหาดปากพนัง ชาวบ้านปากพนังได้พบผ้าแถบยาวผืนหนึ่งที่ถูกคลื่นซัดมา ในผ้าแถบนี้มีภาพเขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านจึงนำไปถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้าผืนนั่นจนสะอาดจนเห็นภาพพระพุทธประวัติชัดเจน เรียกกันว่า ผ้าพระบฎ  และรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ จนได้ความว่าชาวพุทธชาวหงสากลุ่มหนึ่ง  จะนำผ้าพระบฎไปบูชาพระพุทธบาทที่ศรีลังกา แต่เรือได้เจอกับพายุมีผู้รอดชีวิต 10 คน และผ้าก็ถูกน้ำซัดมาติดชายหาดที่ปากพนัง  ดังนั้นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงมีความเห็นว่า ควรนำผ้าพระบฎไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์เนื่องในโอกาสสมโพชพระบรมธาตุ  เจ้าของผ้าพระบฎก็มีความยินดีถวายผ้า  การห่มผ้าพระบรมธาตุจึงเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ช่วงเวลาที่ห่มพระบรมธาตุ แต่เดิมการห่มพระบรมธาตุทำปีละ  2 ครั้ง คือ ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 3 และในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  แต่ในปัจจุบันการห่มพระบรมธาตุทำในวันมาฆบูชา ขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 สีที่นิยมมี สีแดง สีขาว และสีเหลือง ความยาวขึ้นอยู่กับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองพระยามหานคร  มีหัวเมืองใหญ่น้อยอยู่ในการปกครอง สมัยก่อนเมืองนครศรีธรรมราชถูกเรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร เพราะใช้เครื่องหมายรูปสัตว์ตามจักรราศี  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชื่อเสียงในเรื่องการทำเครื่องถม อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น